Doneaza

Stimati parteneri in lupta impotriva cancerului,

Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră în a deveni un partener al celor suferinzi de cancer. Sprijinul dumneavoastră poate aduce o contribuţie semnificativă în lupta împotriva cancerului în România.
Acest lucru crează oportunităţi semnificative pentru a spori capacitatea de a îndeplini misiunea noastră în lupta pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor cu cancer.
Asociaţia Parteneri în Progres asigură asistenţă, pentru pacienţii bolnavi de cancer prin sprijin psihologic, organizarea de grupuri de sprijin, in colaborare cu reteaua de biblioteci publice, informatii de ultima ora privind tratamentul Cancerului, faciliteaza comunicarea dumneavoastra cu medicii curanti, etc.
Va punem la dispozitie in continuare trei instrumente prin care dumneavoastra puteti contribui la lupta Impotriva Cancerului prin simpla redirectionare a 2% din impozitul datorat de dumneavoastra statului. Va invitam sa alegeti dumneavoastra cum sa directionati acesti bani, statul ia déjà prea multe decizii!

Click aici pentru a descarca formularul 230 in format PDF

Ce este formularul 230?
Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul 2011 către o entitate nonprofit, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. 2% se aplică la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din câștigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, și orice alte operațiuni de acest gen. Aceasta donație nu costă nimic contribuabilul!
Doar un formular de completat și depus la Fisc până la data de 15 mai 2012. Dacă nu folosiți această opțiune, suma respectivă râmâne să fie încasată și gestionată de stat.

Cum se completează?
Formularul cuprinde date de identificare ale contribuabilului respectiv şi date despre asociaţia nonprofit pe care contribuabilul doreşte să o susţină.
Dumneavoastră trebuie să completaţi punctul A: DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute în formular (ADRESA – se înscrie adresa contribuabilului, COD NUMERIC PERSONAL– se inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau din buletin)
Punctul B este completat deja cu datele Asociatiei Parteneri in Progres iar la SUMA – se completează de catre organul fiscal care va calcula şi va vira suma admisă conform legii.
Unde se depune?
Formularul se depune la administraţia fiscală în două exemplare sau la sediul Asociaţiei Parteneri in Progres, str. Zorelelor, nr. 15 Constanta, iar noi o vom depune la Administraţia Financiară. Formularul se poate aduce la sediu sau trimite prin poştă. Originalul rămâne la organul fiscal iar copia la dumneavoastră.

Până când se poate depune?
Formularul tip 230 trebuie depus până la data de 15 mai 2012.

Click aici pentru a descarca formularul 200 in format PDF

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau
într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în
cazul societăților închise;
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare
tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Instructiuni complete de completare sunt stipulate in formular.

Click aici pentru a descarca contractul de sponsorizare in format DOC

Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esenţă, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.
În cazul unei sponsorizări constînd în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.

Conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;
b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

În continuare, iată un exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor reprezentînd sponsorizarea:
Să presupunem că o persoana juridică plătitoare de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare în valoare de 1.500 RON cu asociaţia noastră la data de 30 decembrie 2010.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2010, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:
Venituri din vînzarea mărfurilor 100.000 RON
Venituri din prestări de servicii 200 RON
Total cifră de afaceri 100.200 RON
Cheltuieli privind mărfurile 75.000 RON
Cheltuieli cu personalul 2.000 RON
Alte cheltuieli de exploatare 9.000 RON (din care: 1.500 RON sponsorizare)
Total cheltuieli 86.000 RON
Calculul profitului impozabil pentru trimestrul III 2010 se face după cum urmează:
Profitul impozabil = 100.200 – 86.000 + 1.500 = 15.700 RON. (este evidenţiat faptul că respectivele cheltuieli cu sponsorizarea nu se scad din totalul încasărilor, fiind cheltuieli nedeductibile la determinarea profitului impozabil)
Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = 15.700 x 16% = 2.512 RON.
Avîndu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 31, alin. (4) din Codul fiscal, se vor calcula limitele pînă la care se poate ridica valoarea cheltuielilior cu sponsorizarea, pentru a putea fi scăzute. Acestea sunt:
- 3‰ din cifra de afaceri reprezintă 300,60 RON;
- 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 502,40 RON.
Cum limita mai mică este cea dintîi, rezultă că suma de scăzut din impozitul pe profit este 300,60 RON. Pentru trimestrul III 2010, impozitul pe profit datorat este deci de: 2.512 – 300,60 = 2.211,40 RON.
Surse:
LEGEA nr. 32 din 19 mai 1994 (actualizată) privind sponsorizarea
LEGEA nr. 571 din 22/12/2003 (actualizată) privind Codul fiscal

Scrie parerea ta

*

Adresa de email nu va fi publica. Campurile marcate cu * se completeaza obligatoriu.