Dr. LAURA MAZILU

Categoria Medici voluntari.

            STUDII

 •  1986-1990 – Liceul «Mircea cel Bătrân» Constanţa, secţia matematică-fizică.
 •  1990-1996 – Facultatea de Medicină Generală a UMF «Carol Davila», Bucureşti, cu media generală 9,24.
 •  1997 – medic rezident medicină internă în urma Concursului Naţional de intrare în Rezidenţiat, confirmat prin Ordinul de Confirmare al Intrării în Rezidenţiat nr. 8843 din 18.XII.1997, Bucureşti, concurs în urma căruia am ocupat locul 20 pe ţară.
 •  ian. 1998 – concurs pentru ocuparea postului de preparator universitar, disciplina medicină internă-oncologie, la Facultatea de Medicină a Universităţii «Ovidius», Constanţa. În februarie 1998 am obţinut schimbarea specialităţii din medic rezident medicină internă în medic rezident oncologie medicală conform Ordinului MS nr. 1519 din 18.02.1998.
 •  ian. 2002 – concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar, disciplina medicină internă-oncologie, la Facultatea de Medicină a Universităţii «Ovidius», Constanţa.
 •  dec. 2002 – certificat de absolvire a D.P.P.D (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), cu media 9,60, Certificat nr. nr. 141/6. dec. 2002.
 • martie 2003 – medic specialist oncologie medicală, conform OMS nr. 431/2003, promovat cu media generală 9,01.
 •  mai 2003 – cursul Internaţional «EUROSON School-Interventional Ultrasound», Constanţa, România.
 •  2003 – doctorand al Universităţii «Ovidius» Constanţa.
 •  sept. 2004 – curs ESMO: «ESMO 5x5x5 Educational Programme, Head and neck, thoracic tumors», Bucureşti.
 •  sept. 2004 – cursul «Actualităţi în Oncologie», desfăşurat în cadrul celei de «A treia Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală», Constanţa.
 •   2004 – curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 3 luni în specialitatea «Ecografie generală», organizat de Universitatea «Ovidius» Constanţa, sub indrumarea Prof. Dr. Fl. Voinea.
 •  aprilie 2005 – competenţă în «Ecografie generală», cu media 9,20, Certificat de absolvire nr. 104/4 iulie 2003, Constanţa.
 •  2005 – masterat în «Gastroenterologie» în cadrul Facultăţii de Medicină a Universităţii «Ovidius» Constanţa, cu media 9,77, Diplomă nr. 334/26 iulie 2005.
 •  iun. 2006 – curs de educaţie medicală continuă «Sistemul grupelor diagnostice», organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Constanţa.
 •  2006-2007 – curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 18 luni în specialitatea «Îngrijiri paliative».
 •  apr. 2007 curs ESMO: «ESMO Supported Course on Molecular targeted Therapy in Oncology: hopes, facts and further promises», Bucureşti.
 •  mai 2008 competenţă în «Îngrijiri paliative» Braşov, cu media 9,24, atestat seria C nr. 021874.
 •   iun. 2008 – cursul «Registrele regionale de cancer», Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă», Cluj-Napoca.
 •  septembrie 2008 – medic primar oncologie medicală, conform OMS nr. 1971/2008, promovat cu media generală 9,50.
 •  ianuarie 2009 – doctor în ştiinţe medicale al Universităţii «Ovidius» Constanţa, conform Ordinului M.E.C. nr. 3030/13.01.2009.
 •   februarie 2009 – medic rezident medicină internă.
 •   Cunosc limba engleză, scris şi vorbit şi limba franceză.

 ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 1.     Vechimea în activitatea spitalicească:

-          medic rezident medicină internă – noiembrie 1997;

-          medic rezident oncologie medicală – februarie 1998;

-          medic specialist oncologie medicală – martie 2003;

-          medic primar oncologie medicală – septembrie 2008.

            Îmi desfăşor activitatea în învăţământ şi în aceeaşi clinică din martie 1998. Din 1998 şi până în prezent lucrez neîntrerupt în Spitalul Clinic Judeţean de UrgenţăConstanţa şi am obţinut prin concurs: titlul de medic rezident oncologie medicală (1997), preparator universitar (1998) şi  asistent universitar (2002).

 2.     Specializări:

  1. a.      De scurtă durată (mai puţin de 1 săptămână)
  2. b.      De durată medie (1 săptămână – 1 lună)

-          Cursul Internaţional «EUROSON School-Interventional Ultrasound», Constanţa, România, 17-18 mai, 2003.

-          Cursul «Actualităţi în Oncologie», desfăşurat în cadrul celei de «A treia Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală», Mamaia, 9-12 septembrie, 2004.

-          Curs «ESMO 5x5x5 Educational Programme, Head and neck, thoracic tumors», Bucharest, 30 septembrie-2 octombrie, 2004.

-          Curs de educaţie medicală continuă «Sistemul grupelor diagnostice» organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, 15 iunie, 2006.

-          «ESMO Supported Course on Molecular targeted Therapy in Oncology: hopes, facts and further promises», 19-21 aprilie, 2007, Bucureşti.

-          Cursul «Registrele regionale de cancer», Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă», Cluj-Napoca, 9-11 iunie, 2008.

-          Curs Presimpozion de Patologie Oncologică Digestivă, Craiova, 9 iunie 2010.

-          Cursul «Îmbunătăţirea rezultatelor terapeutice în cancer prin managementul optim al anemiei», Bucureşti, 13 noiembrie 2010.

-          Cursul «Sistemul limfatic şi bazele anatomice ale delimitării volumului ţintă în radioterapie», Constanţa, 24-26 septembrie 2010

 1. c.       De lungă durată (peste 1 lună)

-          Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 3 luni în specialitatea «Ecografie generală», organizat de Universitatea «Ovidius» Constanţa sub îndrumarea Prof. Dr. Fl. Voinea.

-          Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 18 luni în specialitatea «Îngrijiri paliative», organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în domeniul Sanitar, Bucureşti.

             Participări la sesiuni ştiinţifice, conferinţe, congrese medicale naţionale:

-          Congresul Naţional de Oncologie, Bucureşti, septembrie, 1999.

-          Workshop «Gemzar», Constanţa, martie, 2001.

-          Simpozion «Aromazin», Bucureşti, aprilie, 2001.

-          Simpozionul Naţional de Cancer Bronho-pulmonar, Iaşi, 31 mai-1 iunie, 2001.

-          Al-II-lea Colocviu Naţional de Oncologie, organizat de Societatea Română de Oncologie, Asociaţia Oncologilor Medicali din România şi firma Bristol-Myers Squibb, Bucureşti, iunie, 2001. Conferinţa Naţională de Oncologie, Bucureşti, 23-24 noiembrie, 2001.

-          Prima Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală, Constanţa, 11-14 aprilie, 2002.

-          Investigator meeting, Frankfurt, Germania, «Randomized study of dacarbazine plus g3139 (bcl-2 antisense oligonucleotide) in patients with advanced malignant melanoma», 25 septembrie, 2002, Genta.

-          Conferinţa Naţională de Oncologie, cu participare internaţională «Tendinţe moderne în oncologie», 7-10 noiembrie, 2002, Craiova, Căciulata.

-          Conferinţa Naţională de Ecografie, Constanţa, România, 19-20 mai, 2003.

-          Conferinţa Naţională de Oncologie şi Zilele Medicale ale Institutului Oncologic Bucureşti, Bucureşti, 14-15 mai, 2004.

-          Al-xxx-lea Congres Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, Eforie-Nord, 19-23 mai, 2004.

-          A treia Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală, Mamaia, 9-12 septembrie, 2004.

-          Conferinţa Naţională de Oncologie, Sinaia, 12-14 septembrie, 2006.

-          Conferinţa Naţională de Oncologie şi Congresul al-XVI-lea al SRRO, Institutul Oncologic «Prof. Dr. Alexandru Treistioreanu», Bucureşti, 12-14 octombrie, 2006.

-          Workshop Lilly Oncology «Progrese în managementul cancerelor toracice», Constanţa, speaker cu tema «Alimta în tratamentul de linia I al NSCLC non-epidermoid», 20 septembrie, 2008. 

-          Conferinţa Internaţională de Oncologie, Bucureşti, 9-12 octombrie, 2008.

-          A-X-a Conferinţă a Asociaţiei Naţionale de Îngrijire paliativă «Îngrijirea paliativă, o provocare pentru toţi», Constanţa, 11-12 septembrie, 2009.

-          VERUM. EDU symposia on «Basics on Good Clinical Practice for Investigators», Bucureşti, 25 februarie 2010.

-          Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Craiova, 10-11 iunie 2010.

           Participări la sesiuni ştiinţifice, conferinţe şi congrese medicale internaţionale:

-          Al 29-lea Congres ESMO, Viena, Austria, 29 octombrie-2 noiembrie, 2004.

-          ESMO Conference Lugano (ECLU), Lugano, Elveţia, 5-8 iulie 2007.

-          14th European Cancer Conference (ECCO 14), organised by the Federation of European Cancer Societies, Barcelona, Spania, 23-27 septembrie 2007.

-          11th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 24-27 iunie 2009.

-          EASL (European Association For The Study Of The Liver) Special Conference on «Hepatocellular Carcinoma: from Genomics to Treatment», Dubrovnik, Croaţia, 25-26 iunie 2010.

-          12th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Barcelona, Spania, 30 iunie-3iulie 2010.

-          2010 Pfizer Oncology Forum, Praga, Cehia, 13-14 noiembrie 2010.

-          12th International Breast Conference, St. Gallen, Switzerland, 16-19 martie 2011.

-          EuroPRevent 2011, The European Meeting Place for Science in Preventive Cardiology, Geneva, Switzerland, 14-16 aprilie 2011.

-          14th World Conference on Lung Cancer, IASLC (International Association for the Study of Lung Cancer), 3-7 iulie 2011, Amsterdam, Netherlands.

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

      I.      Vechimea în învăţământul superior medical = 14 ani

Îmi desfăşor activitatea în învăţământ şi în aceeaşi clinică din martie 1998.

    II.      Etape anterioare parcurse în învăţământul medical superior:

–        rezident medicină internă prin concurs – noiembrie 1997;

–        preparator universitar prin concurs – ianuarie 1998;

–        rezident oncologie medicală – februarie 1998;

–        asistent universitar prin concurs – ianuarie 2002;

–        medic specialist oncologie medicală – martie 2003;

–        primar oncologie medicală – septembrie 2008;

–        rezident medicină internă – februarie 2009.

  III.      Membru al următoarelor societăţi:

-          ESMO (European Society for Medical Oncology);

-          EACPR (European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation).

  IV.      Membru în următoarele comisii de specialitate:

-          Comisia de Specialităţi Medicale a Colegiului Medicilor Constanţa.

  ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

       I.      Contracte de cercetare ştiinţifică:

            Activitate de cercetare în cadrul unor proiecte de cercetare – membru în echipa de cercetare în 6 contracte/granturi obţinute prin competiţie, din care 3 în străinătate şi 3 în ţară.

   II.      Studii clinice:

            Am participat/particip în 9 studii multicentrice internaţionale din care în 4 studii ca investigator principal şi în 5 studii ca subinvestigator. Am participat/particip de asemenea şi în 9 studii observaţionale, din care 8 studii naţionale şi 1 studiu internaţional.

 1. III.      Teza de doctorat :

Rolul RMN în evaluarea răspunsului la chimioterapia neoadjuvantă în cancerul mamar local-avansat. Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Florea Voinea, susţinere în data de 10 octombrie 2008, confirmare prin Ordinul M.E.C. nr. 3030/13.01.2009, cu calificativul Cum Laude.

 IV.      Lista de lucrări ştiinţifice:

-          lucrări publicate/prezentate ca prim autor = 25

-          lucrări publicate/prezentate ca şi co-autor = 78

-          cursuri/îndrumătoare publicate = 1

-          capitole publicate în volume colective = 2

-          cărţi publicate = 3

Scrie parerea ta

*

Adresa de email nu va fi publica. Campurile marcate cu * se completeaza obligatoriu.